TYPES VERBRANDING: open, gesloten, met of zonder externe luchttoevoer

  • Bij een toestel op gas spreekt men altijd van open verbranding of gesloten verbranding
  • Bij een toestel op hout, kolen of pellets spreekt men eerder van toestellen met of zonder externe luchttoevoer.

OPEN VERBRANDING = GASTOESTEL MET SCHOORSTEENAANSLUITING

Bij een gastoestel met open verbranding komt de zuurstof  die nodig is voor de verbranding van het gas, direct uit de ruimte waar het toestel staat. Voor een goede werking van deze toestellen is het dus noodzakelijk dat u enerzijds beschikt over een goed functionerend rookkanaal (schoorsteen) en dat U anderszijds voorziet in voldoende aanvoer van verse lucht (bvb. via roosters in de ramen of een aparte luchttoevoer van buitenaf). Bij onvoldoende ventilatie van de ruimte (bvb. sterk geïsoleerde woningen) of bij mechanische ventilatie (bvb. dampkap in keuken of ventilatie systemen C+ en D) kan het dus gebeuren dat u rookterugslag krijgt uit de schoorsteen. Uit veiligheids overwegingen zijn deze toestellen daarom voorzien van een thermische terugslagbeveiliging (TTB). Deze schakelt het toestel uit bij onvoldoende trek of terugslag in de schoorsteen.
De meeste gastoestellen op de markt zijn van het type open verbranding omdat het merendeel van de bestaande woningen over een goed werkend rookkanaal beschikken en niet hermetisch geïsoleerd zijn.

GESLOTEN VERBRANDING = GASTOESTEL ZONDER SCHOORSTEENAANSLUITING

Bij een gesloten verbrandingssysteem is het toestel hermetisch gesloten en haalt de lucht die nodig is voor de verbranding direct van buiten en voert de rookgassen door één en hetzelfde kanaal weer af. Men spreekt dan van een toestel met concentrische afvoer. Hierdoor hoeft in het lokaal waar het toestel staat geen extra verluchting te worden voorzien en is er geen traditionele schoorsteen nodig maar deze kan eventueel gebruikt worden. Tevens kan men hierdoor de afvoer in veel gevallen eenvoudig laten uitmonden door de gevel of door het (plat)dak. Dit betekent meteen ook een grotere flexibiliteit met betrekking tot de exacte plek waar de haard komt te staan.
Omdat  het systeem de zuurstof van buiten neemt en dus niet uit de ruimte waar de haard staat, is het systeem uitstekend geschikt voor de moderne goed geïsoleerde en mechanisch geventileerde woningen. Tevens is het ook verplicht te kiezen voor een syteem met gesloten verwarming voor het verwarmen van badkamers en slaapkamers.

MUURTOESTEL = GASTOESTEL MET AANSLUITING OP BUITENMUUR

Muurradiatoren aangesloten op een buitenmuur vormen een specifiek segment binnen de toestellen met gesloten verbranding. Deze toestellen zijn eveneens hermetisch gesloten ten opzichte van het lokaal waarin zij staan en halen ook hun lucht rechtstreeks van buiten via een concentrische buis aangesloten op een buitenmuur via een muurkoker.
Deze muurkoker bestaat uit 2 kokers die in elkaar zitten. De buitenste neemt lucht van buiten die nodig is voor de verbranding. De binnenste voert de uitlaatgassen af naar buiten. Dit systeem is zeer veilig en efficiënt, aangezien er geen lucht van binnen uw huis gebruikt wordt voor de verbranding. Ook kunnen er nooit rookgassen in uw woning voorkomen aangezien de verbranding in een gesloten circuit gebeurt.
Deze toestellen kunnen perfect gebruikt worden voor badkamers en slaapkamers waar het verboden is om toestellen met open verbranding te plaatsen en kunnen meestal eenvoudig onder een venster geplaatst worden.

EXTERNE LUCHTTOEVOER = TOESTEL MET SCHOORSTEEN AANSLUITING

Bij een toestel voor het verbranden van hout, steenkool of pellets heeft men altijd een schoorsteen nodig voor de afvoer van de rookgassen en moet men dus voorzien in de aanvoer van verse lucht, nodig voor de verbranding. Een klassieke, oudere woning is meestal niet hermetisch geïsoleerd waardoor de aanvoer van de verbrandingslucht meestal voldoende is. In geval van een sterk geïsoleerde woningen of de aanwezigheid van mechanische ventilatie (syteem C+, D of een sterkzuigende dampkap) is het noodzakelijk te voorzien in extra luchttoevoer van buiten af (rechtsteeks door de muur of via buis in de vloer). Daarom hebben sommige toestellen een extra voorziening waarbij de lucht via een buis van buitenaf kan toegevoerd worden. Bij deze toestellen wordt expliciet vermeld dat het toestel geschikt is voor externe luchttoevoer.