“Open” verbranding betekent dat de voor verbranding benodigde zuurstof aan de ruimte waarin de gashaard of gaskachel is geplaatst wordt onttrokken. Deze systemen werken met een natuurlijke schoorsteentrek en hebben dus een schoorsteen of bouwkundig afvoerkanaal nodig.

Gaskachels en gashaarden met “gesloten” verbranding”, beschikken over een speciaal geconstrueerd aanvoer/afvoer systeem waarbij de voor de verbranding benodigde zuurstof rechtstreeks uit de buitenlucht getrokken wordt.