De meeste houtkachels en hout-inbouwhaarden werken volgens het principe van de “open verbranding”.

“Open verbranding” betekent dat de voor verbranding benodigde lucht aan de ruimte waarin het toestel is geplaatst wordt onttrokken. Bij deze toestellen moet dus aanvoer van verse lucht voorzien worden door roosters (bvb. in de buitenmuur of boven een raam).

De huidige nieuwbouwwoningen zijn echter veelal “kierdicht geïsoleerd” en zijn vaak voorzien van mechanische ventilatie (bvb. systeem D). In dit geval moet gekozen worden voor een toestel met “gesloten verbranding” met aanvoer van externe lucht (via buis of kanalisatie naar de buitenlucht).