Gaskachels en gashaarden met “gesloten” verbranding”, beschikken over een speciaal geconstrueerd aanvoer/afvoer systeem waarbij de voor de verbranding benodigde zuurstof rechtstreeks uit de buitenlucht getrokken wordt.